Ksiądz Marek Dziewiecki

Ks. prof. Marek Dziewiecki, jest doktorem psychologii, publicystą, rekolekcjonistą i mówcą, poruszającym tematykę relacji w małżeństwie i rodzinie w kontekście biblii i nauczania kościoła oraz psychologii.